Vesi

19.11.2012

Kalleinkin lankasaha toimii huonosti, jos vedenlaatu on huono ja siksi panostinkin tässä projektissani suurimman osuuden hyvään vesijärjestelmään. Se koostuu säiliöistä, pumpuista ja suodattimista ja tehtävänä on taata lankasahan työstölle puhdasta ja sähkönjohtavuudeltaan sopivaa vettä.

Wire EDM water tanks and filtersVesisäiliöitä on kaksi ja molemmat ovat 20 litraisia Plastexin valmistamia vesikanistereita. Vasemmanpuoleisessa on puhdas vesi ja oikealla likainen vesi. Puhdasvesisäiliöstä on ylivuotoputki likavesisäiliön puolelle lähellä yläreunaa. Nämä säiliöt ovat siitä hyviä, että niissä on iso korkki, josta mahtuu käsi ja työkalut sisään liittimien kiinnitystä varten ja niissä käytetty muovi on melko paksua, noin 2-3 mm seinämä.

Centrifugal pumpsVesijärjestelmän pumpuista ensimmäinen on suodatinpumppu, joka imee vettä likavesisäiliön puolelta ja pumppaa sen kahden suodatinpatruunan läpi puhdasvesisäiliöön. Näistä patruunoista ensimmäisen erotuskyky on 10 um ja toisen 1 um, jolloin vedestä saadaan eroteltua likipitäen kaikki siihen liukenemattomat ainekset, kuten sahauksesta syntyneet metallipartikkelit ja altaaseen eksyneet roskat. Patruunat ovat polypropeenikuidusta valmistettuja kertakäyttöpatruunoita, jotka maksavat noin 5-8 euroa kappaleelta.

25 mm overflow pipe from clean water tank to dirty water tankSuodatinpumppu käy koko ajan ohjelman ollessa päällä, tällä varmistetaan että puhdasvesisäiliössä on jatkuvasti puhdasta ja käyttövalmista vettä. Puhdasvesisäiliön tullessa täyteen kaikki ylimääräinen valuu ylivuotoputkea pitkin takaisin likavesisäiliön puolelle. Tällä ei ole merkitystä suodatinten eliniälle, sillä se on jo kertaalleen suodatettu eikä siten kuormita suodattimia enempää. Tällä rakenteella vältyin pinnankorkeusantureilta ja ylimääräiseltä ohjauslogiikalta.

Toinen pumpuista imee vettä puhdasvesisäiliöstä, pumppaa sen ioninvaihtohartsin läpi ja palauttaa takaisin puhdasvesisäiliöön. Tämä pumppu käy vain kun ohjauslogiikkaan kytketty sähkönjohtavuusanturin mittausarvo on liian korkea ja sammuu kun sähkönjohtavuus tippuu tietyn rajan alle. Täten puhdasvesisäiliön sisältämän veden sähkönjohtavuus saadaan pidettyä kurissa ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista lankasahan toimivuudelle.

Kolmas pumppu, huuhtelupumppu, käy aina kun ohjelma on käynnissä, sillä sen tehtävänä on pumpata vettä puhdasvesisäiliöstä langan ohjaimien läpi ja huuhtoa työstössä syntyneet metallipartikkelit ja muut epäpuhtaudet pois, jotta kipinöinti voi tapahtua normaalisti.

Suodatinpumpuksi valitsin Bilteman venepuolen valikoimista syöttöpumpun ja kaksi muuta pumppua ovat hieman heikompitehoisia pentteripumppuja. Kaikki toimivat 12 VDC jännitteellä, joten vesijärjestelmä on sähköisesti suht turvallinen.